godlo
logoutp
hr excellence

Skrzynka studencka

Na UTP pojawiła się skrzynka studencka.

Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów ustalił:

 • obowiązującą w roku akademickim 2019/2020:
  - wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego (próg dochodowy),
  - wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu (algorytm progowy),
  - wysokość zwiększenia stypendium socjalnego (stała kwota),
  - wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności (algorytm progowy),
  - wysokość stypendium rektora dla doktorantów (stała kwota),

  Patrz: Zarządzenie Z.52.2019.2020 z dnia 14 listopada 2019

Komunikat dotyczący wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego

Pierwsza wypłata świadczeń z funduszu stypendialnego (stypendiów socjalnych, stypendiów rektora, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg) będzie miała miejsce w dniu 6 grudnia br. (świadczenia za miesiące: październik, listopad 2019 r.).

Wypłata stypendiów za miesiąc grudzień zaplanowana jest na dzień 19 grudnia br.

Konsultacje psychologiczne

Zapraszamy studentów i doktorantów naszej uczelni do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Witamy na UTP!

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu.

Ubezpieczenia NNW i OC studentów

Informujemy, że ubezpieczycielem studentów w roku akademickim 2019/2020 jest InterRisk Vienna Insurance Group. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem:  http://www.utp.edu.pl/pl/student/ubezpieczenia-nnw-i-oc.

Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w roku 2019/2020 - aktualizacja komunikatu

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Istotną zmianą w przypadku studenta/ doktoranta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Kwaterowanie w Domach Studenta

Drodzy Studenci.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ogłoszeniami dotyczącymi zakwaterowania w Domach Studenta. W ostatnim czasie opublikowne zostały:

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów

Drodzy studenci!

7 października 2019 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za znaczące osiągniecia na rok akademicki 2019/2020.

Menu